قوانین عمومی

باید به این نکته توجه داشت که رویکرد تجاری، کلیه اصول و رویه های بی سی سی منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران، قانون تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده است و متعاقبا کاربر نیز موظف به رعایت قوانین مرتبط با کاربر است. بی سی سی بنا به ضرورت در آینده، میتواند هر کدام از شرایط و ضوابط را از طریق به روز رسانی این صفحه و بنا به صلاحدید خود مورد بازبینی و تغییر قرار دهد، بنابراین شما (کاربر) توافق می کنید که عضویت و استفاده مستمر شما از سایت به معنی پذیرش هرگونه تغییر است