جمع آوری اطلاعات

ارائه هرگونه آدرس ایمیل غیرواقعی، جعل هویت دیگران، مهندسی معکوس وبسایت، جمع آوری خودکار اطلاعات بواسطه هک کردن و یا استفاده از روش هایی نظیر اسپایدرین (spidering)، خواندن صفحه نمایش (screen scraping)، دیتابیس اکرپینگ (database scraping)، یا جمع آوری آدرس ایمیل ها، و روش های دیگر، و یا تلاش برای افول وبسایت یا تغییر در عملکرد (سایت بی سی سی) به هر طریقی مثل ارسال انبوه پیام های ناخواسته یا (flooding) یا ایجاد حجک کاذب بارگذاری روی سرور ها، انتقال ویروس، بمب زمانی (time bomb)، اسب تروا (Trojan horse)، کرم، کنسل بات (canclebot) یا سایر روش های مخبر نیز تضییع یا هر اقدامی که حقوق ماکلیت معنوی یا حقوق دیگری را از ما یا دیگران نقض کند مغایر با موازین بی سی سی بوده و حق شناسایی و پیگذد قانونی در این رابطه را برای خود محفوظ می شمارد.