ارتباطات

به منظور بهره مندی از خدمات آنلاین فروشگاه بی سی سی در زمان عضویت شما، اطلاعاتی مانند مشخصات فردی، شماره تلفن همراه و ایمیل از شما دریافت میشود. این شماره همراه یا ایمیل که ارسال فاکتور یا اطلاعات مربوط به فرآیند سفارش یا خرید و همچنین اطلاع رسانی های فروشگاه، از طریق آن رد و بدل میشود، کانال ارتباطی رسمی بی سی سی با شماست. تبعا ارتباط به صورت الکترونیکی صورت میپذیرد و شما در زمان ثبت نام و تایید گزینه شرایط و ضوابط، مشخصا موافقت خود را مبنی بر دریافت پیام و اطلاعات و سایر موارد خدماتی وبسایت را از طریق این کانال های ارتباطی تایید می کند.

بی سی سی در دوره های مختلف، برای آگاهی و اطلاع رسانی کاربران خود از محصولات جدید، تخفیفات، قرعه کشی ها، حراج و یا رویداد های مهم و مرتبط از طریق داده های اطلاعاتی کاربران، اقدام به پیام رسانی میکند. در صورتی که هر یک از کاربران تمالی برای دریافت این پیام ها نداشته باشند میتوانند از طریق پروفایل خود یا بخش پشتیبانی اقدام به لغو دریافت پیام ها کنند. در صورتی که اقدامی از جانب کاربر صورت نیگر، به منزله پذیرش یا موافقت ضمنی کاربر برای دریافت اعلان های بی سی سی محسوب خواهد شد.

  • این پیام ها از طریق سر شماره:
  • این پیام ها از طریق ایمیل: