راهنمای جدول سایز

برای تشخیص سایز و خرید لباس باید این نکته را در نظر داشته‌باشید که ممکن است سایزبندی هر برند یا هر کشور متفاوت باشد و هنگام انتخاب لباس و خرید آن به‌صورت اینترنتی بهتر است به جدول سایز همان برند که توسط شرکت بی سی سی در اختیارتان گذاشته می‌شود مراجعه کنید و بهترین خرید را داشته باشید که نیاز به تعویض نداشته باشد. جدول ذیل برای طرح های جدید بی سی سی می باشد