دستكش گلبهي Parrot

58,307
17,492 هزار تومان

دستکش صورتی طرح Sweetheart

58,307 هزار تومان

دستکش نوزادی طرح Bulldog

58,307 هزار تومان

دستکش طرح Flamingo

58,307 هزار تومان

دستکش سرمه ای طرح Rock star

58,307 هزار تومان

دستکش نوزادی طرح Builder

58,307 هزار تومان

دستکش گلبهی طرح Little bird

58,307 هزار تومان

دستکش نوزادی طرح Fox

58,307 هزار تومان

دستکش زرشکی طرح Rock star

58,307 هزار تومان

دستکش سفید طرح Lovely mom

ـــــــــــــــــــــ ناموجود ــــــــــــــــــــــ

دستکش نوزادی طرح Cupcake

ـــــــــــــــــــــ ناموجود ــــــــــــــــــــــ

دستکش صورتی طرح Hippo

ـــــــــــــــــــــ ناموجود ــــــــــــــــــــــ

دستكش گلبهي Parrot

58,307 تومان
مشاهده محصول

دستکش صورتی طرح Sweetheart

58,307 تومان
مشاهده محصول

دستکش نوزادی طرح Bulldog

58,307 تومان
مشاهده محصول

دستکش طرح Flamingo

58,307 تومان
مشاهده محصول

دستکش سرمه ای طرح Rock star

58,307 تومان
مشاهده محصول

دستکش نوزادی طرح Builder

58,307 تومان
مشاهده محصول

دستکش گلبهی طرح Little bird

58,307 تومان
مشاهده محصول

دستکش نوزادی طرح Fox

58,307 تومان
مشاهده محصول

دستکش زرشکی طرح Rock star

58,307 تومان
مشاهده محصول

دستکش سفید طرح Lovely mom

58,307 تومان
مشاهده محصول

دستکش نوزادی طرح Cupcake

58,307 تومان
مشاهده محصول

دستکش صورتی طرح Hippo

58,307 تومان
مشاهده محصول
تعداد کل محصول16

دستکش نوزاد

پارچه استفاده شده در  بی سی سی تمام پنبه بوده و هیچگونه حساسیت پوستی و بیماری برای نوزاد و کودک ایجاد نمی‌کند. در تولید این محصول همانند تمامی تولیدات بی سی سی از دوخت فلت استفاده شده است . از مزیت های دوخت فلت می توان به مشخص نبودن درز لباس و همچنین داخل نخوردن پارچه که موجب اذیت  نمودن پوست نوزاد و کودک می شود اشاره کرد .

در چاپ محصولات بی سی سی از مرکب های رنگی استفاده می گردد که هیچگونه بیماری و حساسیت را برای نوزاد و کودک به همراه نداشته و می توان گفت بی سی سی تنها تولید کننده پوشاک نوزاد و کودک در ایران است که از این مرکب برای تولیدات خود استفاده می کند و این همانا احترام به مشتری و کسب رضایت آنان می باشد .