مانتو طرح Builder

160,731
128,585 هزار تومان

مانتو طرح Sweetheart

160,731
112,512 هزار تومان

مانتو طرح Fox

160,731
128,585 هزار تومان

مانتو طرح Lovely mom

160,731
112,512 هزار تومان

مانتو طرح Little bird

160,731
128,585 هزار تومان

مانتو طرح Panda

160,731
112,512 هزار تومان

مانتو طرح Mushrooms

184,829 هزار تومان

مانتو طرح Flamingo

160,731
128,585 هزار تومان

مانتو طرح Rock star

160,731
128,585 هزار تومان

مانتو طرح Cupcake

160,731
128,585 هزار تومان

مانتو طرح Hippo

288,900
202,230 هزار تومان

ست مانتو و شلوارجورابدار G طرح Green Life

475,065
427,559 هزار تومان

مانتو طرح Builder

160,731 تومان
مشاهده محصول

مانتو طرح Sweetheart

160,731 تومان
مشاهده محصول

مانتو طرح Fox

160,731 تومان
مشاهده محصول

مانتو طرح Lovely mom

160,731 تومان
مشاهده محصول

مانتو طرح Little bird

160,731 تومان
مشاهده محصول

مانتو طرح Panda

160,731 تومان
مشاهده محصول

مانتو طرح Mushrooms

184,829 تومان
مشاهده محصول

مانتو طرح Flamingo

160,731 تومان
مشاهده محصول

مانتو طرح Rock star

160,731 تومان
مشاهده محصول

مانتو طرح Cupcake

160,731 تومان
مشاهده محصول

مانتو طرح Hippo

288,900 تومان
مشاهده محصول

ست مانتو و شلوارجورابدار G طرح Green Life

475,065 تومان
مشاهده محصول
تعداد کل محصول18

مانتو نوزاد بی سی سی

در تولید این محصول همانند تمامی تولیدات بی سی سی از دوخت فلت استفاده شده است . از مزیت های دوخت فلت می توان به مشخص نبودن درز لباس و همچنین داخل نخوردن پارچه که موجب اذیت  نمودن پوست نوزاد و کودک می شود اشاره کرد .

در چاپ محصولات بی سی سی از مرکب های رنگی استفاده می گردد که هیچگونه بیماری و حساسیت را برای نوزاد و کودک به همراه نداشته و می توان گفت بی سی سی تنها تولید کننده پوشاک نوزاد و کودک در ایران است که از این مرکب برای تولیدات خود استفاده می کند و این همانا احترام به مشتری و کسب رضایت آنان می باشد .