نحوه نمایش :

پیش بند طرح Animal

44,000
37,400 هزار تومان

پیش بند آستین دار طرح Animal

71,700
60,945 هزار تومان

پیش بند طرح Bulldog

44,000
35,200 هزار تومان

پیش بند آستین دار طرح Cupcake

71,700
60,945 هزار تومان

پیش بند آستین دار Sweetheart

71,700
60,945 هزار تومان

پیش بند آستین دار Builder

71,700
60,945 هزار تومان

پیش بند طرح Rock star

44,000
37,400 هزار تومان

پیش بند آستین دار طرح Rock star

71,700
60,945 هزار تومان

پیش بند آستین دار طرح Flamingo

71,700
60,945 هزار تومان

پیش بند طرح Flamingo

44,000
37,400 هزار تومان

پیش بند آستین دار طرح Fox

71,700
57,360 هزار تومان

پیش بند طرح White

ـــــــــــــــــــــ ناموجود ــــــــــــــــــــــ

پیش بند طرح Animal

44,000 تومان
مشاهده محصول

پیش بند آستین دار طرح Animal

71,700 تومان
مشاهده محصول

پیش بند طرح Bulldog

44,000 تومان
مشاهده محصول

پیش بند آستین دار طرح Cupcake

71,700 تومان
مشاهده محصول

پیش بند آستین دار Sweetheart

71,700 تومان
مشاهده محصول

پیش بند آستین دار Builder

71,700 تومان
مشاهده محصول

پیش بند طرح Rock star

44,000 تومان
مشاهده محصول

پیش بند آستین دار طرح Rock star

71,700 تومان
مشاهده محصول

پیش بند آستین دار طرح Flamingo

71,700 تومان
مشاهده محصول

پیش بند طرح Flamingo

44,000 تومان
مشاهده محصول

پیش بند آستین دار طرح Fox

71,700 تومان
مشاهده محصول

پیش بند طرح White

44,000 تومان
مشاهده محصول
تعداد کل محصول21

پیش‌بند نوزاد

پارچه استفاده شده در  بی سی سی تمام پنبه بوده و هیچگونه حساسیت پوستی و بیماری برای نوزاد و کودک ایجاد نمی‌کند. در تولید این محصول همانند تمامی تولیدات بی سی سی از دوخت فلت استفاده شده است . از مزیت های دوخت فلت می توان به مشخص نبودن درز لباس و همچنین داخل نخوردن پارچه که موجب اذیت  نمودن پوست نوزاد و کودک می شود اشاره کرد .

در چاپ محصولات بی سی سی از مرکب های رنگی استفاده می گردد که هیچگونه بیماری و حساسیت را برای نوزاد و کودک به همراه نداشته و می توان گفت بی سی سی تنها تولید کننده پوشاک نوزاد و کودک در ایران است که از این مرکب برای تولیدات خود استفاده می کند و این همانا احترام به مشتری و کسب رضایت آنان می باشد .