پیش بند آستین دار طرح Rock star

79,900 هزار تومان

پیش بند آستین دار طرح Flamingo

79,900 هزار تومان

پیش بند آستین دار Builder

79,900 هزار تومان

پیش بند آستین دار طرح Fox

79,900 هزار تومان

پیشبند آستین دار طرح Little bird

79,900 هزار تومان

پیش بند آستین دار Sweetheart

79,900 هزار تومان

پیش بند تمام چاپ طرح Lovely mom

49,800 هزار تومان

پیش بند طرح Rock star

49,800 هزار تومان

پیش بند طرح Sweetheart

49,800 هزار تومان

پیشبند ساده طرح Little bird

49,800 هزار تومان

پیش بند آستین دار طرح Animal

79,900 هزار تومان

پیش بند طرح Animal

ـــــــــــــــــــــ ناموجود ــــــــــــــــــــــ

پیش بند آستین دار طرح Rock star

79,900 تومان
مشاهده محصول

پیش بند آستین دار طرح Flamingo

79,900 تومان
مشاهده محصول

پیش بند آستین دار Builder

79,900 تومان
مشاهده محصول

پیش بند آستین دار طرح Fox

79,900 تومان
مشاهده محصول

پیشبند آستین دار طرح Little bird

79,900 تومان
مشاهده محصول

پیش بند آستین دار Sweetheart

79,900 تومان
مشاهده محصول

پیش بند تمام چاپ طرح Lovely mom

49,800 تومان
مشاهده محصول

پیش بند طرح Rock star

49,800 تومان
مشاهده محصول

پیش بند طرح Sweetheart

49,800 تومان
مشاهده محصول

پیشبند ساده طرح Little bird

49,800 تومان
مشاهده محصول

پیش بند آستین دار طرح Animal

79,900 تومان
مشاهده محصول

پیش بند طرح Animal

49,800 تومان
مشاهده محصول
تعداد کل محصول24

پیش‌بند نوزاد

پارچه استفاده شده در  بی سی سی تمام پنبه بوده و هیچگونه حساسیت پوستی و بیماری برای نوزاد و کودک ایجاد نمی‌کند. در تولید این محصول همانند تمامی تولیدات بی سی سی از دوخت فلت استفاده شده است . از مزیت های دوخت فلت می توان به مشخص نبودن درز لباس و همچنین داخل نخوردن پارچه که موجب اذیت  نمودن پوست نوزاد و کودک می شود اشاره کرد .

در چاپ محصولات بی سی سی از مرکب های رنگی استفاده می گردد که هیچگونه بیماری و حساسیت را برای نوزاد و کودک به همراه نداشته و می توان گفت بی سی سی تنها تولید کننده پوشاک نوزاد و کودک در ایران است که از این مرکب برای تولیدات خود استفاده می کند و این همانا احترام به مشتری و کسب رضایت آنان می باشد .