۷ نکته مهم در رابطه با رفتار نوزادان

عادت‌های غذایی، سبک و سیاق استراحت کردن و خوابیدن و حتی خنده و گریه نوزادان خیلی کوچک، با بزرگسالان و حتی بچه‌های بزرگ‌تر به کل فرق دارد. خیلی از وقت‌ها نشانه‌هایی که در بزرگسالان نشانه بیماری یا غیرعادی بودن است، در نوزادان کاملا…

وسایل مورد نیاز نوزاد در بیمارستان شامل چه مواردی است؟

لوازم ساک بیمارستان نوزاد بسیار مهم است. والدین محترم باید قبل از ماه‌های آخر بارداری، وسایل مورد نیاز نوزاد در بیمارستان و لوازم ساک بیمارستان نوزاد را تهیه کنند. هرگز تهیه وسایل ساک بیمارستان نوزاد را به روز های آخر موکول نکنید. بعضی از…