کلاه فانتزی طرح Fox

41,895 هزار تومان

کلاه فانتزی طرح Milk cow

38,300
22,980 هزار تومان

کلاه فانتزی Rainbow

ـــــــــــــــــــــ ناموجود ــــــــــــــــــــــ

کلاه بندی طرح Cupcake

ـــــــــــــــــــــ ناموجود ــــــــــــــــــــــ

تل سر (هدبند) طرح Little bird

ـــــــــــــــــــــ ناموجود ــــــــــــــــــــــ

کلاه فانتزی طرح White

ـــــــــــــــــــــ ناموجود ــــــــــــــــــــــ

کلاه فانتزی طرح Panda

ـــــــــــــــــــــ ناموجود ــــــــــــــــــــــ

کلاه فانتزی طرح Animal

ـــــــــــــــــــــ ناموجود ــــــــــــــــــــــ

کلاه بندی زرد طرح Twin elephant

ـــــــــــــــــــــ ناموجود ــــــــــــــــــــــ

هد بند طرح Lovely mom

ـــــــــــــــــــــ ناموجود ــــــــــــــــــــــ

کلاه بندی طرح Hippo

ـــــــــــــــــــــ ناموجود ــــــــــــــــــــــ

کلاه بندی طرح Panda

ـــــــــــــــــــــ ناموجود ــــــــــــــــــــــ

کلاه فانتزی طرح Fox

41,895 تومان
مشاهده محصول

کلاه فانتزی طرح Milk cow

38,300 تومان
مشاهده محصول

کلاه فانتزی Rainbow

38,300 تومان
مشاهده محصول

کلاه بندی طرح Cupcake

38,900 تومان
مشاهده محصول

تل سر (هدبند) طرح Little bird

46,400 تومان
مشاهده محصول

کلاه فانتزی طرح White

34,800 تومان
مشاهده محصول

کلاه فانتزی طرح Panda

41,895 تومان
مشاهده محصول

کلاه فانتزی طرح Animal

41,895 تومان
مشاهده محصول

کلاه بندی زرد طرح Twin elephant

36,300 تومان
مشاهده محصول

هد بند طرح Lovely mom

46,400 تومان
مشاهده محصول

کلاه بندی طرح Hippo

38,900 تومان
مشاهده محصول

کلاه بندی طرح Panda

38,900 تومان
مشاهده محصول
تعداد کل محصول30

کلاه نوزاد با طرح‌های فانتزی

پارچه استفاده شده در  بی سی سی تمام پنبه بوده و هیچگونه حساسیت پوستی و بیماری برای نوزاد و کودک ایجاد نمی‌کند. در تولید این محصول همانند تمامی تولیدات بی سی سی از دوخت فلت استفاده شده است . از مزیت های دوخت فلت می توان به مشخص نبودن درز لباس و همچنین داخل نخوردن پارچه که موجب اذیت  نمودن پوست نوزاد و کودک می شود اشاره کرد .

در چاپ محصولات بی سی سی از مرکب های رنگی استفاده می گردد که هیچگونه بیماری و حساسیت را برای نوزاد و کودک به همراه نداشته و می توان گفت بی سی سی تنها تولید کننده پوشاک نوزاد و کودک در ایران است که از این مرکب برای تولیدات خود استفاده می کند و این همانا احترام به مشتری و کسب رضایت آنان می باشد .