مانتو طرح Cupcake

181,000
90,500 هزار تومان

مانتو طرح Fox

181,000
90,500 هزار تومان

مانتو طرح Rainbow

181,000
72,400 هزار تومان

مانتو B طرح Green Life

208,000
145,600 هزار تومان

مانتو G طرح Green Life

ـــــــــــــــــــــ ناموجود ــــــــــــــــــــــ

مانتو طرح Bulldog

ـــــــــــــــــــــ ناموجود ــــــــــــــــــــــ

مانتو طرح Cupcake

181,000 تومان
مشاهده محصول

مانتو طرح Fox

181,000 تومان
مشاهده محصول

مانتو طرح Rainbow

181,000 تومان
مشاهده محصول

مانتو B طرح Green Life

208,000 تومان
مشاهده محصول

مانتو G طرح Green Life

208,000 تومان
مشاهده محصول

مانتو طرح Bulldog

181,000 تومان
مشاهده محصول
تعداد کل محصول18

مانتو نوزاد بی سی سی

در تولید این محصول همانند تمامی تولیدات بی سی سی از دوخت فلت استفاده شده است . از مزیت های دوخت فلت می توان به مشخص نبودن درز لباس و همچنین داخل نخوردن پارچه که موجب اذیت  نمودن پوست نوزاد و کودک می شود اشاره کرد .

در چاپ محصولات بی سی سی از مرکب های رنگی استفاده می گردد که هیچگونه بیماری و حساسیت را برای نوزاد و کودک به همراه نداشته و می توان گفت بی سی سی تنها تولید کننده پوشاک نوزاد و کودک در ایران است که از این مرکب برای تولیدات خود استفاده می کند و این همانا احترام به مشتری و کسب رضایت آنان می باشد .