مانتو طرح Builder

181,000
90,500 هزار تومان

مانتو طرح Rock star

181,000
108,600 هزار تومان

مانتو طرح Little bird

181,000
108,600 هزار تومان

مانتو طرح Mushrooms

208,000
145,600 هزار تومان

مانتو طرح Flamingo

181,000
108,600 هزار تومان

ست مانتو و شلوارجورابدار G طرح Green Life

475,065
332,546 هزار تومان

مانتو طرح Panda

181,000
72,400 هزار تومان

مانتو طرح Hippo

181,000
54,300 هزار تومان

ست مانتو و شلوارجورابدار B طرح Green Life

475,065
332,546 هزار تومان

مانتو طرح Lovely mom

181,000
54,300 هزار تومان

مانتو طرح Sweetheart

181,000
72,400 هزار تومان

ست مانتو و شلوارجورابدار طرح bee&bear

426,000
383,400 هزار تومان

مانتو طرح Builder

181,000 تومان
مشاهده محصول

مانتو طرح Rock star

181,000 تومان
مشاهده محصول

مانتو طرح Little bird

181,000 تومان
مشاهده محصول

مانتو طرح Mushrooms

208,000 تومان
مشاهده محصول

مانتو طرح Flamingo

181,000 تومان
مشاهده محصول

ست مانتو و شلوارجورابدار G طرح Green Life

475,065 تومان
مشاهده محصول

مانتو طرح Panda

181,000 تومان
مشاهده محصول

مانتو طرح Hippo

181,000 تومان
مشاهده محصول

ست مانتو و شلوارجورابدار B طرح Green Life

475,065 تومان
مشاهده محصول

مانتو طرح Lovely mom

181,000 تومان
مشاهده محصول

مانتو طرح Sweetheart

181,000 تومان
مشاهده محصول

ست مانتو و شلوارجورابدار طرح bee&bear

426,000 تومان
مشاهده محصول
تعداد کل محصول18

مانتو نوزاد بی سی سی

در تولید این محصول همانند تمامی تولیدات بی سی سی از دوخت فلت استفاده شده است . از مزیت های دوخت فلت می توان به مشخص نبودن درز لباس و همچنین داخل نخوردن پارچه که موجب اذیت  نمودن پوست نوزاد و کودک می شود اشاره کرد .

در چاپ محصولات بی سی سی از مرکب های رنگی استفاده می گردد که هیچگونه بیماری و حساسیت را برای نوزاد و کودک به همراه نداشته و می توان گفت بی سی سی تنها تولید کننده پوشاک نوزاد و کودک در ایران است که از این مرکب برای تولیدات خود استفاده می کند و این همانا احترام به مشتری و کسب رضایت آنان می باشد .