پتو نوزادی طرح Little bird

417,000 هزار تومان

پتو نوزادی طرح Builder

417,000 هزار تومان

پتو نوزادی طرح Rockstar

417,000 هزار تومان

پتو نوزادی طرح Flamingo

ـــــــــــــــــــــ ناموجود ــــــــــــــــــــــ

پتو نوزادی طوسی طرح Cupcake

ـــــــــــــــــــــ ناموجود ــــــــــــــــــــــ

پتو نوزادی طرح Little bird

417,000 تومان
مشاهده محصول

پتو نوزادی طرح Builder

417,000 تومان
مشاهده محصول

پتو نوزادی طرح Rockstar

417,000 تومان
مشاهده محصول

پتو نوزادی طرح Flamingo

417,000 تومان
مشاهده محصول

پتو نوزادی طوسی طرح Cupcake

417,000 تومان
مشاهده محصول
تعداد کل محصول5

پتو نوزاد

پارچه استفاده شده در  بی سی سی تمام پنبه بوده و هیچگونه حساسیت پوستی و بیماری برای نوزاد و کودک ایجاد نمی‌کند . در چاپ محصولات بی سی سی از مرکب های رنگی استفاده می گردد که هیچگونه بیماری و حساسیت را برای نوزاد و کودک به همراه نداشته و می توان گفت بی سی سی تنها تولید کننده پوشاک نوزاد و کودک در ایران است که از این مرکب برای تولیدات خود استفاده می کند و این همانا احترام به مشتری و کسب رضایت آنان می باشد .