پیش بند آستین دار طرح Fox

130,505
78,303 هزار تومان

پیش بند آستین دار Sweetheart

130,505
78,303 هزار تومان

پیش بند طرح Flamingo

73,953
51,767 هزار تومان

پیشبند آستین دار طرح Little bird

130,505
91,354 هزار تومان

پیش بند آستین دار Builder

130,505
91,354 هزار تومان

پیش بند آستین دار طرح Flamingo

130,505
91,354 هزار تومان

پیش بند آستین دار طرح Rock star

130,505
91,354 هزار تومان

پیش بند طرح Sweetheart

ـــــــــــــــــــــ ناموجود ــــــــــــــــــــــ

پیشبند طرح Mushrooms

ـــــــــــــــــــــ ناموجود ــــــــــــــــــــــ

پیشبند ساده طرح Little bird

ـــــــــــــــــــــ ناموجود ــــــــــــــــــــــ

پیش بند طوسی طرح Cupcake

ـــــــــــــــــــــ ناموجود ــــــــــــــــــــــ

پیش بند طرح Fox

ـــــــــــــــــــــ ناموجود ــــــــــــــــــــــ

پیش بند آستین دار طرح Fox

130,505 تومان
مشاهده محصول

پیش بند آستین دار Sweetheart

130,505 تومان
مشاهده محصول

پیش بند طرح Flamingo

73,953 تومان
مشاهده محصول

پیشبند آستین دار طرح Little bird

130,505 تومان
مشاهده محصول

پیش بند آستین دار Builder

130,505 تومان
مشاهده محصول

پیش بند آستین دار طرح Flamingo

130,505 تومان
مشاهده محصول

پیش بند آستین دار طرح Rock star

130,505 تومان
مشاهده محصول

پیش بند طرح Sweetheart

73,953 تومان
مشاهده محصول

پیشبند طرح Mushrooms

85,037 تومان
مشاهده محصول

پیشبند ساده طرح Little bird

73,953 تومان
مشاهده محصول

پیش بند طوسی طرح Cupcake

73,953 تومان
مشاهده محصول

پیش بند طرح Fox

73,953 تومان
مشاهده محصول
تعداد کل محصول22

پیش‌بند نوزاد

پارچه استفاده شده در  بی سی سی تمام پنبه بوده و هیچگونه حساسیت پوستی و بیماری برای نوزاد و کودک ایجاد نمی‌کند. در تولید این محصول همانند تمامی تولیدات بی سی سی از دوخت فلت استفاده شده است . از مزیت های دوخت فلت می توان به مشخص نبودن درز لباس و همچنین داخل نخوردن پارچه که موجب اذیت  نمودن پوست نوزاد و کودک می شود اشاره کرد .

در چاپ محصولات بی سی سی از مرکب های رنگی استفاده می گردد که هیچگونه بیماری و حساسیت را برای نوزاد و کودک به همراه نداشته و می توان گفت بی سی سی تنها تولید کننده پوشاک نوزاد و کودک در ایران است که از این مرکب برای تولیدات خود استفاده می کند و این همانا احترام به مشتری و کسب رضایت آنان می باشد .