نحوه نمایش :

مانتو طرح Animal

87,900
70,320 هزار تومان

مانتو طرح Rock star

87,900
70,320 هزار تومان

مانتو طرح Flamingo

87,900
70,320 هزار تومان

مانتو طرح White

ـــــــــــــــــــــ ناموجود ــــــــــــــــــــــ

مانتو طرح Rainbow

87,900
43,950 هزار تومان

مانتو طرح Lovely mom

87,900
70,320 هزار تومان

مانتو طرح Dragon

79,900
39,950 هزار تومان

مانتو طرح Milk cow

ـــــــــــــــــــــ ناموجود ــــــــــــــــــــــ

مانتو طرح Panda

87,900
70,320 هزار تومان

مانتو طرح Bulldog

87,900
70,320 هزار تومان

مانتو طرح Hippo

87,900
70,320 هزار تومان

مانتو طرح Journey

ـــــــــــــــــــــ ناموجود ــــــــــــــــــــــ

مانتو طرح Animal

87,900 تومان
مشاهده محصول

مانتو طرح Rock star

87,900 تومان
مشاهده محصول

مانتو طرح Flamingo

87,900 تومان
مشاهده محصول

مانتو طرح White

79,900 تومان
مشاهده محصول

مانتو طرح Rainbow

87,900 تومان
مشاهده محصول

مانتو طرح Lovely mom

87,900 تومان
مشاهده محصول

مانتو طرح Dragon

79,900 تومان
مشاهده محصول

مانتو طرح Milk cow

79,900 تومان
مشاهده محصول

مانتو طرح Panda

87,900 تومان
مشاهده محصول

مانتو طرح Bulldog

87,900 تومان
مشاهده محصول

مانتو طرح Hippo

87,900 تومان
مشاهده محصول

مانتو طرح Journey

79,900 تومان
مشاهده محصول
تعداد کل محصول16

مانتو نوزاد بی سی سی

در تولید این محصول همانند تمامی تولیدات بی سی سی از دوخت فلت استفاده شده است . از مزیت های دوخت فلت می توان به مشخص نبودن درز لباس و همچنین داخل نخوردن پارچه که موجب اذیت  نمودن پوست نوزاد و کودک می شود اشاره کرد .

در چاپ محصولات بی سی سی از مرکب های رنگی استفاده می گردد که هیچگونه بیماری و حساسیت را برای نوزاد و کودک به همراه نداشته و می توان گفت بی سی سی تنها تولید کننده پوشاک نوزاد و کودک در ایران است که از این مرکب برای تولیدات خود استفاده می کند و این همانا احترام به مشتری و کسب رضایت آنان می باشد .