پتو نوزادی طرح Little bird

222,900 هزار تومان

پتو نوزادی طرح Rockstar

222,900 هزار تومان

پتو نوزادی طوسی طرح Cupcake

ـــــــــــــــــــــ ناموجود ــــــــــــــــــــــ

پتو نوزادی طرح Builder

ـــــــــــــــــــــ ناموجود ــــــــــــــــــــــ

پتو نوزادی طرح Rainbow

ـــــــــــــــــــــ ناموجود ــــــــــــــــــــــ

پتو نوزادی طرح Hippo

ـــــــــــــــــــــ ناموجود ــــــــــــــــــــــ

پتو نوزادی طرح Sweetheart

ـــــــــــــــــــــ ناموجود ــــــــــــــــــــــ

پتو طرح Animal

ـــــــــــــــــــــ ناموجود ــــــــــــــــــــــ

پتو نوزادی طرح Lovely mom

ـــــــــــــــــــــ ناموجود ــــــــــــــــــــــ

پتو نوزادی طرح Flamingo

ـــــــــــــــــــــ ناموجود ــــــــــــــــــــــ

پتو نوزادی سفید طرح Cupcake

ـــــــــــــــــــــ ناموجود ــــــــــــــــــــــ

پتو نوزادی طرح Fox

ـــــــــــــــــــــ ناموجود ــــــــــــــــــــــ

پتو نوزادی طرح Little bird

222,900 تومان
مشاهده محصول

پتو نوزادی طرح Rockstar

222,900 تومان
مشاهده محصول

پتو نوزادی طوسی طرح Cupcake

222,900 تومان
مشاهده محصول

پتو نوزادی طرح Builder

222,900 تومان
مشاهده محصول

پتو نوزادی طرح Rainbow

170,000 تومان
مشاهده محصول

پتو نوزادی طرح Hippo

222,900 تومان
مشاهده محصول

پتو نوزادی طرح Sweetheart

222,900 تومان
مشاهده محصول

پتو طرح Animal

222,900 تومان
مشاهده محصول

پتو نوزادی طرح Lovely mom

222,900 تومان
مشاهده محصول

پتو نوزادی طرح Flamingo

222,900 تومان
مشاهده محصول

پتو نوزادی سفید طرح Cupcake

222,900 تومان
مشاهده محصول

پتو نوزادی طرح Fox

222,900 تومان
مشاهده محصول
تعداد کل محصول12

پتو نوزاد

پارچه استفاده شده در  بی سی سی تمام پنبه بوده و هیچگونه حساسیت پوستی و بیماری برای نوزاد و کودک ایجاد نمی‌کند . در چاپ محصولات بی سی سی از مرکب های رنگی استفاده می گردد که هیچگونه بیماری و حساسیت را برای نوزاد و کودک به همراه نداشته و می توان گفت بی سی سی تنها تولید کننده پوشاک نوزاد و کودک در ایران است که از این مرکب برای تولیدات خود استفاده می کند و این همانا احترام به مشتری و کسب رضایت آنان می باشد .